Back to top

Consiliul Director

 

Consiliul Director al Fundatiei Romane pentru Persoane cu Handicap Vizual "Prietenii Nevazatorilor" are urmatoarea componenta:

 Presedinte FRPHV               - dl. Daniel STIFTER

 Vicepresedinte FRPHV        - Raluca DIMA

 Vicepresedinte FRPHV        - Nela FILIP

 Potrivit Statutului FRPHV si Regulamentului de Ordine Interioara, sarcinile si obiectivele Consiliului Director al Fundatiei Romane pentru Persoane cu Handicap Vizual "Prietenii Nevazatorilor" sunt  urmatoarele:

a) stabileste strategia generala si programele Fundatiei;

b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil anual;

c) alege si revoca cenzorul Fundatiei;

d) stabileste si aproba infiintarea de filiale;

e) incheie orice acte juridice si angajamente patrimoniale pe seama si in numele Fundatiei reprezentand, fara a se limita la: contracte comerciale, financiare si de imprumut, de reprezentare, de mandat, de intermediere, de sponsorizare, etc.;

f) raspunde de executia bugetului de venituri si cheltuieli;

g) stabileste organigrama si necesarul de personal (salariati, colaboratori si voluntari) pentru activitatile si programele Fundatiei;

h) aproba angajarea personalului de executie si incheie contractele cu voluntarii si colaboratorii Fundatiei;

i) stabileste nivelul de salarizare, al formelor de premiere si stimulare a personalului angajat;

j) stabileste nivelul indemnizatiilor pentru membrii Consiliului Director;

k) hotaraste acordarea de premii unor persoane fizice sau colective de specialisti pentru contributii deosebite la realizarea obiectivelor Fundatiei;

l) stabileste nivelul donatiilor din veniturile proprii, acordate persoanelor fizice din tara sau din strainatate, conform scopului propus;

m) intocmeste si modifica regulamentul de ordine interioara al Fundatiei;

n) hotaraste asupra delegarii si transferului de competente si responsabilitati privind activitatile si gestiunea Fundatiei catre personalul angajat, in conformitate cu regulamentul de ordine interioara si fisele de post individuale;

o) stabileste activitatile si serviciile care se pot externaliza si incheie contracte cu persoanele juridice sau fizice, furnizoare a acestor servicii, respectiv activitati;

p) hotaraste modificarea statutului Fundatiei in acord cu prevederile legale, ale prezentului statut si ale actului constitutiv al Fundatiei;

q) hotaraste cu privire la marirea sau micsorarea patrimoniului Fundatiei;

r) hotaraste implicarea fundatiei in activitati economice, civice si sociale care sa conduca la atingerea scopului si obiectivelor Fundatiei;

s) decide primirea si excluderea membrilor Fundatiei;

t) stabileste nivelul contributiilor membrilor Fundatiei si termenele de plata a acestora;

u) fructifica disponibilitatile financiare ale Fundatiei prin plasamente in instrumente financiar bancare si de investitii;

v) urmareste si raspunde de respectarea stricta a tuturor prevederilor legale.

Incheierea mandatului si/sau revocarea membrilor Consiliului Director se face conform actului constitutiv al fundatiei.