Back to top

ANFP susţine incluziunea socială a grupurilor vulnerabile

19 February 2015

Joi, 19.02.2015, a avut loc la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) o întâlnire de lucru dintre reprezentanţi ai Agenţieişireprezentanți ai Fundației Române pentru Persoane cu Handicap Vizual – „Prietenii Nevăzătorilor” (FRPHV) și ai unor instituții şi autorităţi publice (Ministerul Culturii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şiBărbaţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a municipiului Bucureşti şi Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şiProtecţia Copilului din sectoarele municipiului Bucureşti).

Întâlnirea face parte din activităţile acordului de parteneriat încheiat între ANFP şi FRPHV, al cărui obiect vizează plasarea unui număr de 25 de tineri cu handicap vizual în cadrul unor instituții și autorități publice, în vederea desfășurării de activități de voluntariat, job shadow, internship și stagii de practică.

Discuțiile s-au axat pe descrierea aspectelor esențiale ale colaborării, trasându-se linii directoare și recomandări de urmat.

La această întâlnire a luat parte şi președintele ANFP, József Birtalan, care a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezenţă şi pentru implicarea în acest demers, subliniind totodată “rolul extrem de important al identificării și al soluționării nevoilor în domeniul muncii și al incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile, prin implicareaautorităților administrației publice”.

 

Reamintim că acestă colaborare implică derularea de activităţi privind creşterea competenţelor profesionale şi adaptabilitatea tinerilor absolvenţi cu handicap vizual la condiţiile şi exigenţele domeniilor profesionale pentru care aceştia se pregătesc în sistemul de învăţământ.